TAXI KRONAN MED INRIKTNING PÅ

SÄKERHET

KVALITÉ

SERVICE

TAXI KRONAN

Taxi Kronan tillhandahåller säkra och trygga transporter till Privat-/Företags-kunder med huvudfokus på Serviceresor för Färdtjänsten och Västtrafik. Vi sätter alltid kundens behov först och visar ett bra bemötande med en hög nivå på service och kvalité.

 

Sidan är under uppbygnad och uppdateras kontinuerligt.

What is frequently asked questions?

Frequently asked questions (FAQ) or Questions and Answers (Q&A), are listed questions and answers, all supposed to be commonly asked in some context, and pertaining to a particular topic.